KONGRESU OSTEKOAK

Bideoak

Biltzarraren bideo laburpena

Vídeo resumen del congreso

Kongresuaren itxiera bideoa

Vídeo cierre del congreso

Lehenengo eguneko osoko bilkurak (2021eko azaroaren 18a)

Plenarios primer día (18 de noviembre del 2021)

Bigarren eguneko osoko bilkurak (2021eko azaroaren 19a)

Plenarios segundo día (19 de noviembre del 2021)

Hirugarren eguneko osoko bilkurak (2021eko azaroaren 20a)

Plenarios tercer día (20 de noviembre del 2021)